Cần tuyển thợ nails cho một vài tiệm nails ở Queensbury NY

Queensbury, NY : Davi Nails cần gấp thợ nails biết làm everything

Cần thợ nail gấp, tiệm ở trong wal-mart super center, cần thợ nail biết làm tất cả, lương $1200/tuần, khu Mỹ trắng, tip good. Có cỗ ở cho thợ từ xa đến. Xin vui lòng liên lạc: Mimi (518)832-0719 or (518)798-0837
Thông Tin Liên Hệ:
Davi Nails

 

Queensbury, NY : Regal Nails cần thợ nails co kinh nghiệm làm liquid gel, móng bột và chân tay nước

CẦN THỢ NAILS CÓ KINH NGHIỆM LÀM LIQUID GEL, MÓNG BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC. BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA TÙY KHẢ NĂNG, CÓ CHỐ Ở CHO THỢ Ở XA XIN LIÊN LẠC: (518) 793-0687 OR (518) 526-3806 (JIM)
Thông Tin Liên Hệ:
Regal Nails

 

Queensbury, NY : Nail Club cần thợ nails có bao lương cao

Tiệm trong mall ở NY cần thợ nail. Bao lương cao hoặc ăn chia. Liên lạc: Lan (518)300-6636 or (450)991-3309.
Thông Tin Liên Hệ:
Nail Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *