Một số tiệm ở Chelsea và Clarkston cần tuyển gấp thợ nails MI 48346

Chelsea, MI : Fancy Nails cần thợ nail gấp, gọi đi làm liền

Cần thợ nail gấp Xin liên lạc: 734-433-9030 để biết thêm chi tiết. Thanks. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, tip cao, gọi đi làm liền
Thông Tin Liên Hệ:
Fancy Nails

 

Clarkston, MI : Cần thợ nail có kinh nghiệm bột và chân tay nước hoặc thợ chân tay nước

Cần thợ nail có kinh nghiệm bột và chân tay nước hoặc thợ chân tay nước. Bao lương $800-$1000 (quang năm), có chỗ ăn ở cho thợ ở xa. Tiệm cách Detroit 25 phút, khu mỹ trắng 100%, tip rất cao. Xin liên lạc: Phong. Tiệm: 248-623-3060 hoặc Cell: 770-925-5590.
Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ: , Clarkston, MI – 48346

 

Clarkston, MI : Sky Nails cần gấp thợ nam nữ có kinh nghiệm, biết làm wax

Cần gấp thợ nam nữ có kinh nghiệm, biết làm wax. Khu Mỹ trắng 100% (tip cao). Bao lương $1000/tuần, nam bao $800/tuần. Liên lạc: 248-922-9771 hay 810-934-1491
Thông Tin Liên Hệ:
Sky Nails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *