Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Columbus OH

Columbus, OH : Volare Nails Spa cần thợ nail có bằng Ohio và ID, và biết làm bột

Tiệm gần Easton Mall trong Giant Eagle Plaza đang cần thợ nail có bằng Ohio và ID, và biết làm bột. Tiệm đông khách, khách hàng vui vẻ và lịch sự. Xin vui lòng liên lạc đến tiệm hoặc cell của Tony. Xin cảm ơn. Tiệm: 614-414-7879 Cell: 614-571-0673
Thông Tin Liên Hệ:
Volare Nails Spa

 

Columbus, OH : Stylist Nails and Spa cần thợ nail có bằng nail Ohio và có Independent contractor, Full Time or Part time

Cần Thợ Nail có bằng nail Ohio và có Independent contractor, Full Time or Part time. Khu Mỹ trắng 100%, tip cao, giá cao, nằm khu Polaris Mall, open 7 ngày. Xin liên hệ Hanh: 614-430-9999
Thông Tin Liên Hệ:
Stylist Nails and Spa

 

Columbus, OH : Solar Nails Spa cần thợ chân tay nước, pedicure, manicure, biết làm bột càng tốt

Cần thợ chân tay nước, pedicure, manicure, biết làm bột càng tốt, làm việc tại khu vực Dublin. Tiệm Mỹ trắng 99%, tiền tip rất cao. Có chổ ăn ở free. Liên hệ: Peter (614)799-2567. Cảm ơn anh chị đã xem.
Thông Tin Liên Hệ:
Solar Nails Spa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *