Tuyển thợ nails cho một số tiệm nails ở Apex và Advance NC 27502

Apex, NC : Cần thợ nail biết làm gel, bột và wax

Cần thợ nail biết làm gel, bột và wax. Tiệm khu Mỹ trắng ở Apex-NC. Xin liên lạc: 919-339-7782.
Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ:, Apex, NC – 27502

 

Apex, NC : Luxor Nail Spa cần thợ bột hoặc thợ làm chân tay nước

Cần thợ bột hoặc thợ làm chân tay nước, làm vùng APEX, NC (Gần CARY) . Tiệm trong khu shopping lớn có chợ Target, an ninh, khách trắng. Xin vui lòng liên lạc: 919-363-1703 (Work) or 919-265-4562 (Cell) .
Thông Tin Liên Hệ:
Luxor Nail Spa

 

Advance, NC : Jenny’s Nail Care cần thợ biết làm bột, có bằng NC

Cần thợ biết làm bột. Có bằng NC. Tiệm 95% mỹ trắng, tiền Tip hậu. Lương : tùy theo khả năng. Liên hệ: (502) 407-8137. Chạy xe 10 phút tỪ Winston – Salem. Cảm ơn.
Thông Tin Liên Hệ:
Jenny’s Nail Care

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *